API para usares IR.GL

Se precisares de implementar IR.GL no teu web, dispomos dunha API que traballa cos métodos GET e POST.

O método máis simple é GET: todo o que precisas é enviar unha cadea de consulta cun URL codificado así:

http://ir.gl/?module=ShortURL&file=Add&mode=api&url=http%3A%2F%2Fbrowsei.com%2FPictures%2F%3Fshow%3Dnew

ou http://ir.gl/?module=ShortURL&file=Add&mode=api&url=http://link-to-short.com/here/

Como resposta terás unha ou varias cadeas de texto sen formato cos URLs encurtados así:
http://ir.gl/3f84cb

Variábeis GET permitidas:
go - tanto "twitter" como "facebook" - redirecciona á persoa usuaria para publicar os formularios en Twitter.com ou Facebook.com incluíndo automáticamente o URL encurtado.
url - enderezo URL
to_user - login de persoa usuaria para asignar como propietaria (os IPs do servizo remoto tamén serán recordados)

Tamén podes usar o método POST co link http://ir.gl/?module=ShortURL&file=Add&mode=api

Variábeis POST:
url - para un só URL tag - tags personalizados para usar cun o varios URLs (repara: se o tag xa estaba pillada, terás un erro en lugar da nova URL encurtada)
pass - password (números e caracteres do inglés - éche o que hai nada de símbolos raros ;)
validTill - data de expiración do link - o formato é 2008-12-05 (YYYY-MM-DD = year-month-day)
bulk - bulk URLs (pon unha por liña)